MEPH

Meph is definitely one of the best sounding Czech contemporary producers. He started his musical adventure with creating Drum & Bass at 11 yrs old. As a member of GNRLY Pantherz crew and Bass Drop crew, he released his first successful track ‘Greed’ and this youngster from a small village Ženklava started to express himself as a DJ in well-known clubs and festivals.

The first big step forward in his career happened in 2016 with his EDM track on the Crime Kitchen label called “Welcome to the Jungle” feat. Jak Wilks. More recently, he created Sinful Maze Recordings where he really shines with his perfect deep and dark DnB sound. It’s not a surprise he’s also one of the most wanted mixing and mastering engineers in Czech. His collaboration with Gexan called ‘Hope’ made it as a No. #1 Chart breaker in Hypeddit TOP 100 DnB Charts and also appeared on VISION Radio and the Overview podcast. 

Now he’s ready to embark on a new journey under the flags of the Darkshire collective.

Meph je jedním z nejlépe znějících českých producentů dnešní doby. Jeho cesta světem elektronické hudby začala tvorbou Drum & Bassu, když mu bylo pouhých 11 let. Jako člen GNRLY Pantherz crew a Bass Drop crew vydává svůj první úspěšný release ‘Greed’, a tak se tento mladý talent z vesnice Ženklavy začíná objevovat ve větších klubech a na festivalech.

První velký krok jeho kariéry nastal roku 2016, kdy vydal EDM track ‘Welcome to the Jungle’ feat. Jak Wilks na labelu Crime Kitchen. Později založil label Sinful Maze Recordings, kde z jeho releasů vyzařuje perfektní, čistý a temný zvuk Drum & Bassu. Není tedy překvapivé, že je jedním z nejchtěnějších mixing a mastering inženýrů v Česku. Jeho kolab s Gexanem ‘Hope’ se dostal na první místo jako Chart Breaker v Hypedit TOP 100 DnB Charts a objevil se dokonce i ve VISION Radiu a na Overview podcastu. 

Nyní se vydává na svou novou cestu světem Drum & Bassu pod vlajkami kolektivu Darkshire.